Trainingsuren vanaf 1 september 2020

U7 - U9

maandag   van 18.00 tot 19.00
woensdag  van 16.30 tot 17.30
zaterdag    van 09.00 tot 10.30

U11 - U13

maandag   van 18.00 tot 19.30
woensdag  van 16.30 tot 18.45 (1 uur waterpolo training gevolgd door 1 uur houdingstraining)
zaterdag    van 09.00 tot 10.30

U15

maandag   van 19.30 tot 21.00
woensdag  van 18.30 tot 20.00
zaterdag    van 10.30 tot 12.30

U17-U21-Heren-Dames

maandag   van 19.30 tot 21.00
woensdag  van 19.30 tot 21.00
vrijdag       van 20.00 tot 22.00

Superliga team

maandag     van 19.30 tot 21.15
woensdag    van 19.30 tot 21.15
vrijdag        van 20.30 tot 22.30 

 

Wat is waterpolo ?

Waterpolo wordt gespeeld met 2 ploegen van telkens 7 spelers (waarvan 1 keeper) en met de alom gekende zwemmutsjes ter bescherming....

Om lid te worden van onze waterpolo-afdeling dient de speler aan volgende voorwaarden te voldoen :

  • 25 meter kunnen zwemmen zonder hulpmiddelen in schoolslag of rugslag of crawl
  • minstens 6 jaar oud zijn

 

Om in te schatten in welke groep de speler kan starten, wordt tijdens 3 gratis kennismakingslessen het zwemniveau bepaald en een trainingsgroep toegewezen.
Daarna kan er direct begonnen worden met de waterpolo lessen.

Wenst u voorafgaandelijk bijkomende informatie te bekomen van de trainers en begeleiders, maak dan gebruik van ons contactformulier!

 

Lidgeld & subsidies

 

1. Lidgeld

A. Reeds aangesloten leden

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald, en dit tussen 15 december en 15 januari.  Alle actieve leden worden vanaf half november per brief verwittigd wat het te betalen lidgeld zal zijn, samen met de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Indien de jaarlijkse bijdrage niet gestort is voor bovenvermelde periode (dus ten laatste 15 januari), hebben de trainers het recht de toegang tot de waterpolotraining te weigeren.
Geen tijdige betaling = geen geldig lid = niet verzekerd, en dit risico kan de club niet nemen.

 

B. Lidgeld 

260 € voor kalenderjaar 2020

 

2. Subsidies/tegemoetkomingen

A. Mutualiteiten

De verschillende mutualiteiten willen jongeren stimuleren en actief aanzetten tot sporten en bewegen. Zo kan er, voor al wie zich aansluit bij een erkende sportclub, een extra tegemoetkoming of tussenkomst op het inschrijvingsgeld bekomen worden, variërend van 15 tot 30€. 
Contacteer uw mutualiteit om te zien of u aan de door hen gestelde voorwaarden voldoet, wat de exacte tegemoetkoming is en welke aanvragen u moet invullen of laten invullen. 

 

B. Stad Oostende

Ook het stadsbestuur wil het sporten in clubverband aanmoedigen en de jonge clubleden een duwtje in de rug geven. Daarom verleent het aan alle Oostendse jongeren tot maximum 19 jaar, die aangesloten zijn bij een lokale sportvereniging, een maximale terugbetaling van 10€ op het lidgeld. Deze subsidie wordt eenmalig toegekend per sportjaar. (bron: sportdienst)

Zo krijgt u het lidgeld gedeeltelijk terugbetaald:

  • de club bezorgt u, na aanvraag door de leden, vanaf september het aanvraagformulier 
  • vul het formulier correct en volledig in en overhandig het aan de secretaris van de sportclub
  • de sportclub ondertekent dit formulier en verklaart daarmee dat de jongere zijn/haar lidgeld heeft betaald voor het sportjaar 
  • de sportclub bezorgt het aanvraagformulier uiterlijk op vrijdag 30 november aan de Sportdienst
  • het Stadsbestuur stort de subsidie op het rekeningnummer van de betrokkene

 


 

Inschrijven kan je hier!