In samenwerking met ISB, Vlaamse Zwemfederatie en de Vlaamse Overheid start Oostende met de Oostendse Zwemschool; een organisatie die instaat voor watergewenning en het aanleren van zwemmen voor kinderen.

Watergewenning is de ideale voorbereiding op het zwemmen! Via dit initiatief verkrijgt het kind meer zelfstandigheid langs en in het water. Op een speelse manier, via hun fantasiewereld worden basisvaardigheden aangeleerd.


De opbouw gebeurt in 4 fasen:

  1. Contact met het water
  2. Onderdompeling
  3. Drijven
  4. Autonomie verwerven


De hoofddoelstelling is het kind watergewend te maken. Pas vanaf dan kan men starten met het aanleren van een goede zwemtechniek, zowel in rug-als buiklig (leren zwemmen). De zwemlessen die daarop volgen, via de Oostendse Zwemschool, zijn op deze manier heel goed voorbereid!

 

Klik hier voor meer info!