LOGIN TWIZZIT   |   CONTACT

 

 

 

In samenwerking met ISB, Vlaamse Zwemfederatie en de Vlaamse Overheid start Oostende met de Oostendse Zwemschool; een organisatie die instaat voor watergewenning en het aanleren van zwemmen voor kinderen.

Watergewenning is de ideale voorbereiding op het zwemmen! Via dit initiatief verkrijgt het kind meer zelfstandigheid langs en in het water. Op een speelse manier, via hun fantasiewereld worden basisvaardigheden aangeleerd.


De opbouw gebeurt in 4 fasen:

  1. Contact met het water
  2. Onderdompeling
  3. Drijven
  4. Autonomie verwerven


De hoofddoelstelling is het kind watergewend te maken. Pas vanaf dan kan men starten met het aanleren van een goede zwemtechniek, zowel in rug-als buiklig (leren zwemmen). De zwemlessen die daarop volgen, via de Oostendse Zwemschool, zijn op deze manier heel goed voorbereid!

 

Klik hier voor meer info!

Vindt je kind het leuk om samen met anderen les te krijgen?  Dat kan!

Met het 3 op 9 principe geven er 3 ervaren en enthousiaste lesgevers les aan een maximum 9 kinderen per groep.  Een lessenreeks bestaat uit 12 lessen die doorgaan op woensdag (16h45-17h30) en op zaterdag (10h30-11h15). Er wordt 15min voor aanvang afgesproken aan de kassa.

Inschrijvingen beneden de leeftijd van 5 jaar worden niet aanvaard. 

 

Klik hier voor meer info!

Lijkt het je wel goed voor je kind als hij/zij in een klein groepje les krijgt?  Wel, dat kan.  Met het 1 op 3 principe wordt er door 1 ervaren enthousiaste lesgever les gegeven aan een maximum aantal van 3 kinderen per groep. Een lessenreeks bestaat uit 12 lessen van 45min.  

Inschrijvingen beneden de leeftijd van 5 jaar worden niet aanvaard.

 

Klik hier voor meer info!

Heeft je kind nood aan 1 op 1 begeleiding? Of is het moeilijk om op vaste tijdstippen de lessen te volgen? Dan is “individueel leren zwemmen” de oplossing voor u. Tijdens deze lessenreeks leert je kind individueel zwemmen op tijdstippen die voor u het best passen. Een lessenreeks bestaat uit 12 lessen van 45min.

 

Klik hier voor meer info!

© 2019, website powered by Twizzit.com