De Royal Ostend Swimming Club, beter bekend als de ROSC, nodigt jullie uit op haar SPEEDOMEETING 2021 die uitgesteld werd omwille van corona! Deze gaat door van vrijdag 19 november tot en met zondag 21 november 2021.

De wedstrijd gaat voor de eerste keer door in het nieuwe zwembad Brigitte Becue, adres: Northlaan 14, 8400 Oostende.

Er wordt gezwommen in 50m bad met elektronische tijdsopname.

 

Voorprogramma

Hieronder vinden jullie het voorprogramma.

Voorprogramma Speedomeeting 2021

Aanstelling jury op vrijdag, zaterdag en zondag

Bijkomende richtlijnen voor de officials

Voor alle officials is een Covid Safe Ticket(CST) verplicht. Jullie QR-code wordt ter plaatse gescand en vergeleken met de identiteitskaart.  We voorzien hierdoor enige vertraging bij het binnenkomen.  Wees op tijd, zodat je ook op tijd bent voor de juryvergadering!

 

Het CST voorziet dat je geen mondmasker hoeft te dragen.  Indien je je echter meer op je gemak voelt met een mondmasker, ben je uiteraard vrij om dit wel te doen.  Persoonlijk zou ik de officials sterk willen aanraden om tijdens de wedstrijd en bij verplaatsingen het mondmasker te dragen.  Ik dring ook aan om - in de mate van het mogelijke - de afstand te bewaren en regelmatig je handen te ontsmetten.  Indien je symptomen hebt die kunnen wijzen op corona, blijf thuis en raadpleeg een arts.

Bij wijze van heropfrissing zal er tijdens de juryvergadering uitvoerig aandacht worden besteed aan de start, de stijlen en het algemeen wedstrijdverloop.

Kom naar de wedstrijd in je witte kledij en gepast schoeisel (zuiver sportschoeisel of badslippers). Op blote voeten fungeren is niet toegestaan.

De wedstrijdorganisatie heeft een COVID-verantwoordelijke aangeduid. Volg strikt de aanwijzingen op!

BELANGRIJK: indien je als aangeduide official niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd, dien je zelf een andere official van je club te verwittigen om je plaats in te nemen. Wil dit dan wel zo snel mogelijk laten weten aan danny@zwemfedwvl.be en aan de dienstdoende kamprechter.  Je vervanger moet uiteraard ook over een CST beschikken.

Danny Uyttersprot, voorzitter van de Speedomeeting 2021

Programma

uitslag

 

 

 

lag